a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Odmiana amatorska (odmiana odkryta i wyprowadzona do uprawy w szczególnych warunkach)

Oznacza odmianę roślin warzywnych odkrytą i wyprowadzoną z przeznaczeniem do uprawy w szczególnych warunkach agrotechnicznych, klimatycznych lub glebowych, która nie ma znaczenia dla towarowej produkcji warzyw, ale ma znaczenie dla zachowania bioróżnorodności.


Powrót do listy