a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Obrót

Oferowanie do sprzedaży, sprzedaż, dostawę materiału siewnego lub inny sposób dysponowania tym materiałem, z wyłączeniem materiału siewnego przeznaczonego do:

  1. oceny i kontroli,
  2. przerobu, uszlachetniania i pakowania,
  3. innych celów niż siew i sadzenie,
  4. celów naukowych, doświadczalnych i hodowli roślin.

Powrót do listy