a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Nieprofesjonalny odbiorca

Oznacza osobę fizyczną, która nabywa materiał siewny w celu użycia na potrzeby własne i nie przeznacza tego materiału oraz wytworzonych z niego produktów na cele zarobkowe


Powrót do listy