a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Kwarantanna

  1. Kwarantanna - Urzędowe zatrzymanie obiektów objętych przepisami w celu przeprowadzenia obserwacji i prac badawczych albo w celu poddania ich dalszym lustracjom, badaniom laboratoryjnym i/lub zabiegom.
  2. Kwarantanna po wwozie/wprowadzeniu - Kwarantanna nałożona na przesyłkę po wwozie lub wprowadzeniu.
  3. Kwarantanna pośrednia - Kwarantanna w państwie innym niż państwo pochodzenia lub przeznaczenia.
  4. Kwarantanna roślin - Wszelkie działania mające na celu niedopuszczenie do zawleczenia/wwozu/wprowadzenia i/lub rozprzestrzenienia się organizmów kwarantannowych albo zapewniające ich urzędowe zwalczanie.

Powrót do listy