a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Kategoryzacja organizmu szkodliwego

Proces określający, czy organizm szkodliwy ma lub nie ma cech organizmu kwarantannowego lub cech organizmu niekwarantannowego objętego przepisami


Powrót do listy