a b c d e f g h i k l ł m n o p r s ś u w z

Hodowca

Oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która:

  1. wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę albo 
  2. jest lub była pracodawcą osoby, o której mowa w lit. a, albo zawarła umowę, w ramach której inna strona tej umowy wyhodowała albo odkryła i wyprowadziła odmianę, albo
  3. jest następcą prawnym osób, o których mowa w lit. a lub b.

Powrót do listy