Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział finansowy - wiorin katowice


fax: 32 351-24-44

 

Joanna Edelman
Główna księgowa

tel. 32 351-24-07

Anna Kruk
Starszy specjalista

tel. 32 351-24-06

Anna Garska
Starszy księgowy ds. płac
tel. 32 351-24-06
Małgorzata Breńska
Starszy księgowy ds. płac
tel. 32 351-24-06
   

Zadania

Do zakresu działania Działu Finansowego należy w szczególności:

1). opracowywanie projektów preliminarzy budżetowych i planów finansowych;

2). bieżące prowadzenie rachunkowości  zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3). dokonywanie bieżących rozliczeń finansowych i operacji kasowych;

4). sporządzanie miesięcznego zapotrzebowania na środki;

5).  wykonywanie operacji związanych z wypłatami wynagrodzeń pracownikom Wojewódzkiego          Inspektoratu  oraz osobom zatrudnionym w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło;

6).  naliczanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

7) wykonywanie operacji finansowych związanych z dotacjami budżetowymi;

8)  organizowanie inwentaryzacji majątku  Wojewódzkiego Inspektoratu i jego rozliczenie;

9) kontrola i analiza wydatków realizowanych przez Wojewódzki  Inspektorat;

10) sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych i bilansów;

11) współdziałanie z bankami, organami skarbowymi w zakresie obsługi finansowo-księgowej Wojewódzkiego Inspektoratu;

12) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora.

Zgłoś błąd