Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Stanowienie aktów publiczno prawnych

Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia.

 

W formie decyzji administracyjnych Wojewódzki Inspektor załatwia sprawy należące do zakresu zadań i kompetencji Inspekcji. Decyzje administracyjne wydawane są z zachowaniem wymogów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

W formie zarządzenia Wojewódzki Inspektor reguluje sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania Inspektoratu oraz jego komórek organizacyjnych, zgodnie z § 25 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu. Zarządzenia Wojewódzkiego Inspektora może także zawierać jednostkowe rozstrzygnięcie gospodarcze, organizacyjne lub określić stanowisko w konkretnej sprawie.

 

Formę pisma okólnego stosuje się w przypadku:

  • celowości przekazania informacji wszystkim lub większości komórek organizacyjnych,
  • konieczności wskazania na uchybienia i nieprawidłowości w działaniu komórek organizacyjnych i wydawania poleceń w celu ich likwidacji,
  • konieczności ustalenia jednolitych wykładni obowiązujących przepisów oraz zasad postępowania komórek organizacyjnych w określonych sprawach,
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Sławomir Chowański
Data publikacji informacji: 21.11.2014 09:56
Data aktualizacji informacji: 21.11.2014 10:07
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd