Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Majątek

    Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach posiada majątek o łącznej wartości 8 072 922,44 PLN (stan na dzień 31.12.2020 r) w tym :

 

  • środki trwałe w wysokości 6 716 989,18 PLN
  • pozostałe środki trwałe w użytkowaniu 1 355 933,26 PLN

 

Charakterystyka środków trwałych :

  1. Grupa 0 - Grunty o wartości 134 527,00 PLN
  2. Grupa 01 - Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu o wartości 2 996 782,22 PLN
  3. Grupa 03 - Kotły i maszyny energetyczne o wartości 6 772,50 PLN
  4. Grupa 04 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania o wartości  614 848,61 PLN
  5. Grupa 06 - Urządzenia techniczne o wartości 130 769,89 PLN
  6. Grupa 07 - Środki transportu o wartości 922 882,24 PLN
  7. Grupa 08 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia o wartości 1 910 406,72 PLN
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Sławomir Chowański
Data publikacji informacji: 16.09.2014 07:00
Data aktualizacji informacji: 06.04.2021 12:31
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd