12 Grudnia 2022

Zmiany w prawie dot. zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum Drukuj

 

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 2412 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:

 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 listopada 2022 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wymagań dla roślin, produktów roślinnych i przedmiotów wprowadzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przemieszczanych na jej terytorium w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się Phytophthora ramorum   

 

Tekst można wydrukować ze strony: www.sejm.gov.pl