07 Marca 2024

Egzamin z paszportowania roślin i baza pytań do pobrania Drukuj

 

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia MRiRW z dnia 21.09.2020 r. w sprawie stawek opłat pobieranych przez PIORiN za przeprowadzenie kontroli urzędowych, wykonywanie innych czynności urzędowych oraz świadczenie usług w zakresie ochrony roślin przed agrofagami (Dz.U. z 2020 r. poz.1171) przeprowadzenie przedmiotowego egzaminu podlega opłacie w wysokości 110 zł. Opłata powinna być uiszczona nie później niż na dzień przed egzaminem.


Konto do wpłaty: 30 1010 1212 0057 0222 3100 0000 NBP Oddział Okręgowy Katowice, z dopiskiem „opłata za egzamin”


Ponadto zaświadczenie o zdanym egzaminie będzie wydawane z urzędu i nie będzie podlegało opłacie skarbowej.


Regulamin egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin:
http://piorin.gov.pl/zdrowie-roslin/paszportowanie-roslin/egzamin-dla-podmiotow/egzamin-na-odleglosc-forma-elektroniczna,5.html


Karta zgłoszenia na egzamin do pobrania tutaj

 

Baza pytań na egzamin do pobrania tutaj Egzamin dla podmiotów profesjonalnych / Paszporty roślin / Zdrowie roślin / Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (piorin.gov.pl)

Pliki do pobrania

Karta zgłoszenia na egzamin potwierdzający posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów

lista aktualności