06 Września 2022

Egzamin z paszportowania roślin i baza pytań do pobrania

Zmiany w regulaminie egzaminu potwierdzającego posiadanie wiedzy dotyczącej wykonywania ocen do celów wydawania paszportów roślin. Do pobrania baza pytań do egzaminu
więcej
02 Września 2022

Przypominamy! Obrót trawą z rolki pomiędzy podmiotami profesjonalnymi tylko z paszportem roślin!

Obowiązujące od 14 grudnia 2019 r. przepisy Unii Europejskiej, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 oraz Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2019/2072 nakładają obowiązek dołączania paszportów do wszystkich roślin ...
więcej
02 Września 2022

Zmiany w prawie dot. zapobieżenia rozprzestrzenienia się agrofaga Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1827 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:
więcej
02 Września 2022

Zmiany w prawie dot. zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się organizmów Epitrix

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1736 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:
więcej
11 Sierpnia 2022

Zmiany w prawie dot. m.in. zezwoleń na wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. pod pozycją 1637 został opublikowany następujący tekst aktu prawnego:
więcej
15 Lipca 2022

Nowe zasady przemieszczania bulw ziemniaków konsumpcyjnych do innych państw UE

nowe zasady obowiązują z dniem 15 lipca 2022 r.
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8