Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Skargi i wnioski

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w każdą środę w godzinach od 15.30 do 16.30.

Skargi, wnioski oraz listy można  składać w  Wojewódzkim Inspektoracie w dni powszednie w godzinach 7:30 -15.30. Zgodnie z § 8. ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Korespondencję drogą elektroniczną można przesyłać za pośrednictwem:
-elektronicznej skrzynki podawczej na platformie e-PUAP ( www.epuap.gov.pl ):

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (umożliwia przyjmowanie i obsługę (np. urzędowe poświadczenie odbioru) dokumentów elektronicznych  podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651);

-lub na adres e-mail: (w przypadku przesyłania korespondencji bezpośrednio na adres e-mail, nie ma możliwości otrzymania urzędowego poświadczenia obioru

 

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 02.09.2014 13:19
Data aktualizacji informacji: 25.05.2023 09:44
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd