Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

DZIAŁ OCHRONY ROŚLIN I TECHNIKI

Pliki do pobrania

Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin
Wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin
Wpis do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących działalność w zakresie potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin

DZIAŁ NADZORU FITOSANITARNEGO

DZIAŁ NADZORU NASIENNEGO

Pliki do pobrania

Zgłaszanie wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego oraz inne informacje dotyczące oceny polowej
Zgłaszanie materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych do oceny polowej
Zasady postępowania przy zgłoszeniu do ewidencji przedsiębiorców, rolników i dostawców
Procedura w sprawie wydawania zezwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 10.09.2014 10:21
Data aktualizacji informacji: 17.11.2015 13:21
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd