Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

dział nadzoru nasiennego - wiorin kielce

e-mail :
tel. 41 263 59 33

 

Magdalena Wójcik
Kierownik Działu Nadzoru Nasiennego

tel. 41 361-07-86 wew. 224

Agnieszka Oleś

Młodszy specjalista

tel. 41 361-07-86 wew. 233

Karolina Pakuła - Brama

Starszy Inspektor

tel. 41 361-07-86 wew. 233

Anna Kita-Pożoga

Inspektor

tel. 41 361-07-86 wew. 242

Arkadiusz Szewczak

Specjalista

tel. 41 361-07-86 wew. 242

 

Zadania realizowane przez dział:

 1. Organizowanie i nadzorowanie oceny polowej plantacji nasiennych i materiału szkółkarskiego

 2. Organizowanie szkoleń i egzaminów dla:

  1. upoważnionych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej oraz cech zewnętrznych materiału siewnego

  2. akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego

 3. Nadzór i kontrola pracy upoważnionych i akredytowanych kwalifikatorów materiału siewnego

 4. Dokonywanie oceny materiału siewnego i pobieranie prób materiału siewnego do oceny

 5. Nadzór i kontrola oceny cech zewnętrznych materiału siewnego

 6. Dokonywanie wpisu do ewidencji przedsiębiorców, dostawców i rolników prowadzących obrót materiałem siewnym

 7. Kontrola przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie wytwarzania, oceny, przechowywania i obrotu materiałem siewnym, w tym modyfikowanym genetycznie.

 8. Nadzór i kontrola dostawców materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych w zakresie przestrzegania przepisów z nasiennictwa

 9. Współpraca ze Stacjami Doświadczalnymi Oceny Odmian oraz COBORU w zakresie oceny tożsamości

 10. Przygotowywanie materiałów i dokumentów do wydania przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  1. upoważnień dla kwalifikatorów dokonujących oceny materiału siewnego,

  2. decyzji dla akredytowanych kwalifikatorów dokonujących oceny polowej materiału siewnego,

  3. zakazów wprowadzenia do obrotu i nakazów wyłączenia z obrotu materiału siewnego,

  4. decyzji o opłacie sankcyjnej, wniosków o ukaranie. Kontrola materiału siewnego wwożonego z państw trzecich

 11. Wydawanie decyzji w sprawie upoważnień do wypełniania etykiet urzędowych

 12. Wydawanie decyzji zezwalających na pobieranie prób za pomocą próbobierza automatycznego

 13. Dokonywanie obciążeń lub ich kontrola za ocenę polową plantacji nasiennych, materiału szkółkarskiego, ocenę cech zewnętrznych, pobieranie prób z materiału siewnego.

 14. Sporządzanie informacji o obrocie materiału siewnego i kontrola przedsiębiorców w tym zakresie. Kontrola wykorzystanych etykiet, paszportów i plomb do materiału siewnego i szkółkarskiego.

 15. Przyjmowanie wniosków i wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących pozwoleń na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego w rolnictwie ekologicznym

 16. Współpraca z komórkami organizacyjnymi inspektoratu oraz nadzór nad delegaturami i oddziałami Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie nasiennictwa.

 17. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Inspektora

Zgłoś błąd