Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.02.2023 nr 2023/BZP 00114630/01/P


Powrót
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 28.02.2023 14:02
Data ostatniej aktualizacji informacji: 28.02.2023 15:10
Sprawdź historię zmian