Nr Dokumenty Data zamieszczenia
WAD.272.8.2021

Zamówienie poniżej kwoty 130 000 PLN
Przebudowa schodów wejściowych do budynku administracyjno-biurowego WIORiN w Kielcach z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnością
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

31.08.2021
WAD.272.13.2020

Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

28.09.2020
WAD.272.11.2020

Termoizolacja ścian zewnętrznych budynku administracyjno-biurowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A

10.09.2020
WAD.272.10.2020

Ogłoszenie o drugim przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych WIORIN Kielce
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

06.07.2020
WAD.272.6.2020

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych WIORIN Kielce
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

04.06.2020
WAD.272.24.2019

Zakup środków transportu szt. 3
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

29.10.2019
WAD.272.19.2019

Wymiana stolarki okiennej w budynku administracyjno-biurowym WIORiN w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A
Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

18.09.2019
WAD.272.17.2019

Przebudowa kotłowni w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach przy ul. Wapiennikowej 21A Proszę kliknąć na nr postępowania aby uzyskać szczegóły (SIWZ)

24.07.2019
WAD.272.8.2019

Ogłoszenie o przetargu publicznym na sprzedaż samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

10.04.2019
WAD.272.4.2019

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018, poz.1986 tekst jednolity) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych przewidzianych do przeprowadzenia w roku finansowym 2019

13.03.2019
1  2  3    
Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji ostatnio dodanej informacji: 23.10.2014 12:14
Data ostatniej aktualizacji informacji: 08.12.2014 15:02
Sprawdź historię zmian