Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Końskich

Ogłoszenie

 


 

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Starachowicach

Ogłoszenie


 

Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na stanowisko Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie ogłasza postępowanie kwalifikacyjne dla kandydata na stanowisko Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Pliki do pobrania

Ogłoszenie
Wynik postępowania

Dołącz do nas jako: inspektor Dział Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Opatowie

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Dział Ochrony Roślin i Nawozów

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Ostrowcu- Świętokrzyskim

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Końskich

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział w Końskich

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jędrzejowie

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Oddział Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: nadzoru fitosanitarnego Oddział w Jędrzejowie

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: nadzoru nasiennego Oddział w Busku-Zdroju

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: Fitosanitarnych Oddział w Jędrzejowie

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: fitosanitarnych Oddział w Jędrzejowie

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

 

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: nadzoru nasiennego Dział Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

 

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: nasiennictwa Dział Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: nasiennictwa Dział Nadzoru Nasiennego

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: ochrony roślin i techniki Oddział w Kielcach

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

Dołącz do nas jako: inspektor Do spraw: fitosanitarnych Oddział w Końskich

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO AYSTENTA DO LABORATORIUM WOJEWÓDZKIEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko: asystent do spraw diagnostyki organizmów szkodliwych W Laboratorium Wojewódzkim.

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw: fitosanitarnych oraz ochrony roślin i techniki w Oddziale Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Jędrzejowie

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: Bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA DO SPRAW OCENY LABORATORYJNEJ NASION

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

asystent do spraw: oceny laboratoryjnej nasion w Laboratorium Wojewódzkim

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: Nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego w Kielcach

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: Nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego w Kielcach

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W KOŃSKICH

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony roślin i techniki w Oddziale w Końskich

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W SANDOMIERZU

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony roślin i techniki w Oddziale w Sandomierzu

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W STASZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Staszowie

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO LABORANTA W LABORATORIUM WOJEWÓDZKIM

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

starszy laborant do spraw: diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Wojewódzkim

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W PIŃCZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony roślin i techniki w Oddziale Pińczów WIORiN Kielce

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W PIŃCZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony roślin i techniki w Oddziale Pińczów WIORiN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw nasiennictwa w Oddziale w Jędrzejowie

 

Ogłoszenie

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw nasiennictwa w Oddziale w Jędrzejowie

 

Ogłoszenie

 

Wyniki naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W OPATOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko inspektor do spraw nasiennictwa w Oddziale w Opatowie

 

Ogłoszenie

 

Wyniki naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W PIŃCZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych oraz ochrony roślin i techniki w Oddziale Pińczów WIORiN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Jędrzejów WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Kazimierza Wielka WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Wynik naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W PIŃCZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych oraz ochrony roślin i techniki w Oddziale Pińczów WIORiN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W JĘDRZEJOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Jędrzejów WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W BUSKU ZDROJU

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Busko Zdrój WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE BUSKO ZDRÓJ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Busko Zdrój WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE SANDOMIERZ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Sandomierz WIORIN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO STARSZEGO LABORANTA W LABORATORIUM WOJEWÓDZKIM WIORIN KIELCE

 

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
starszy laborant do spraw oceny nasion w Laboratorium Wojewódzkim WIORiN Kielce

 

Ogłoszenie

 

Informacja o wyniku naboru

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W KAZIMIERZY WIELKIEJ

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Kazimierza Wielka WIORIN Kielce

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego WIORIN Kielce

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego WIORIN Kielce

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W STASZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Staszów WIORiN Kielce

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W ODDZIALE W PIŃCZOWIE

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw fitosanitarnych oraz ochrony roślin i techniki w Oddziale Pińczów WIORiN Kielce

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE OCHRONY ROŚLIN i TECHNIKI

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw ochrony roślin i techniki w Dziale Ochrony Roślin i Techniki

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

NABÓR NA STANOWISKO INSPEKTORA W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor do spraw nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

 

Informacja o wyniku naboru

Pliki do pobrania

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Marcin Piórek
Data publikacji informacji: 07.11.2014 13:59
Data aktualizacji informacji: 18.03.2015 10:30
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd