08 Lutego 2019

Lista Odmian Zalecanych dla województwa świętokrzyskiego w 2019r. Drukuj

Lista Odmian Zalecanych do uprawy na obszarze naszego województwa ( LOZ) na rok 2019 dla odmian: pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego, żyta ozimego, pszenicy jarej, jęczmienia jarego, owsa, ziemniaka bardzo wczesnego, wczesnego, średniowczesnego, oraz średniopóźnego i późnego, rzepaku ozimego, grochu siewnego, łubinu wąskolistnego i soi.

                Podstawą do ustalenia list była analiza wyników doświadczeń prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego w naszym województwie, uzyskanych do sezonu 2017/2018 włącznie.

Pliki do pobrania


lista aktualności