12 Września 2022

Kontrole podmiotów uprawiających rośliny przeznaczone do sadzenia Drukuj

Wpisane do urzędowego rejestru podmioty profesjonalne ( czyli takie, które profesjonalnie zajmują się uprawą , przemieszczaniem , udostępnianiem na rynku roślin lub materiałów pochodzenia roślinnego , ponoszące za te materiały prawną odpowiedzialność ) podlegają corocznej kontroli , przeprowadzanej przez inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa.

Sprawdzeniu podlega dokumentacja prowadzona przez te podmioty , która ma zapewnić ustalenie źródła pochodzenia roślin oraz ich dalszego przemieszczania (identyfikowalność).

Jest to bardzo istotne , w przypadku sprowadzenia wraz z roślinami „ pasażerów na gapę”, czyli  wirusów, bakterii, grzybów , nicieni i owadów , które dotychczas nie występowały na danym terenie. Wówczas  prawidłowo prowadzona dokumentacja ( rejestr identyfikowalności ) pozwoli na prześledzenie skąd roślina została przywieziona i gdzie trafiła , a to pozwoli na podjęcie odpowiednich działań , które nie dopuszczą do rozmnożenia się      „ takiego niepożądanego gościa”.

Inspektorzy prowadzą również ocenę wizualną roślin przeznaczonych do sprzedaży pod kątem występowania wyżej wymienionych niepożądanych organizmów.

W tym tygodniu oddział w Jędrzejowie przeprowadził trzy tego typu kontrole.