19 Czerwca 2024

Posiedzenie Rady Powiatu Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku- Zdroju

Zainteresowanie wzbudziły zasady rejestracji upraw i kontroli obrotu ziemniaka w Polsce
więcej
18 Czerwca 2024

Piknik w ramach promowania ochrony owadów zapylających

Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach z Oddziału w Kazimierzy Wielkiej uczestniczyli w pikniku zorganizowanym przez Urząd Gminy w Kazimierzy Wielkiej poświęconym pszczołom
więcej
18 Czerwca 2024

Uczestnictwo PIORiN w Dniach Pola w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Słupi Jędrzejowskiej

WIORiN w Kielcach reprezentował Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Pan Edmund Kaczmarek oraz pracownicy Oddziału w Jędrzejowie
więcej
17 Czerwca 2024

Przez szkolenia do doskonałości!

Corocznie w ramach współpracy z COBORU szkolenia w zakresie metod oceny polowej materiału siewnego, odmianoznawstwa oraz przepisów.
więcej
17 Czerwca 2024

Szkolenie doskonalące dla kwalifikatorów

Wzorowa współpraca COBORU i WIORiN Kielce
więcej
11 Czerwca 2024

Kontrole producentów rolnych

Jeśli w owocach truskawki zostaną wykryte pozostałości środków ochrony roślin, wówczas są podejmowane przez PIORiN działania, których celem jest wyjaśnienie stwierdzonych nieprawidłowości.
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    16