22 Października 2021

Uwaga eksporterzy produktów spożywczych do Chin!

Od 1 stycznia 2022 roku nastąpi zmiana zasad w eksporcie produktów rolno- spożywczych do Chińskiej Republiki Ludowej w zakresie wymagań dotyczących bezpieczeństwa żywności. Obowiązkowi rejestracji podlegać będą podmioty eksportujące żywność do Chin, prowadzące działalność produkcyjną i przetwórczą (dalej - „eksporterzy”).

 

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę chińską eksporterzy wybranych towarów, którzy od 1 stycznia 2017 roku prowadzili ich eksport, mogą zostać zarekomendowani do 31 października 2021 roku przez nadzorujący organ urzędowej kontroli, a ich wnioski będą rozpatrywane w pierwszej kolejności z uniknięciem skomplikowanej procedury rejestracyjnej wynikającej z nowych przepisów.

 

Szczegółowe informacje dotyczące towarów, których eksporterzy mogą zostać zarekomendowani na ww. zasadach przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/pilna-informacja-dla-eksporterow-zywnosci-do-chin-podlegajacych-nadzorowi-organow-pis

 

Właściwą w sprawach eksportu towarów pochodzenia zwierzęcego jest natomiast Inspekcja Weterynaryjna.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.