06 Listopada 2023

Szkolenie dla analityków nasiennych

 

Pracownicy Oddziału Centralnego Laboratorium w Krakowie przygotowali oraz przeprowadzili szkolenie podstawowe dla analityków nasiennych. Było ono przeznaczone dla przedstawicieli przedsiębiorstw nasiennych z całej Polski, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę w zakresie oceny różnych gatunków traw. Tym razem szkolenie obejmowało ocenę laboratoryjną materiału siewnego wiechlinowatych.

 

Szkolenie rozpoczęło się od dwudniowej części teoretycznej, która została przeprowadzona w formie on-line. Następnie osoby zainteresowane przez 5 dni szkoliły się w siedzibie OCL w Krakowie. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego wykonywania analiz czystości, zawartości innych nasion (w tym chwastów zastrzeżonych), zdolności kiełkowania wybranych gatunków oraz zapoznali się z zasadą działania dmuchawy laboratoryjnej, niezbędnej do oceny kupkówki i wiechliny.

 

Czas wytężonej nauki zakończył egzamin, pozytywnie zaliczony przez wszystkich uczestników szkolenia.