23 Sierpnia 2022

Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka

Hodowla Ziemniaka Zamarte
Hodowla Ziemniaka...
Goście Targów Potato Poland
Goście Targów...
Różne odmiany ziemniaków
Różne odmiany...
Stoisko WIORiN Bydgoszcz
Stoisko WIORiN...
Stoisko informacyjne IHAR
Stoisko...
Kombajn ziemniaczany
Kombajn...

W dniach 19-21 sierpnia 2022 r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Hodowli Ziemniaka Zamarte, obchodzącej jubileusz 75 lat istnienia, odbyły się Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka. Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa reprezentowała Aleksandra Wanta – Kujawsko- Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ponadto, WIORiN w Bydgoszczy przygotował stoisko informacyjne Inspekcji dla odwiedzających Targi.

 

Warto podkreślić, że Hodowla Ziemniaka położona w miejscowości Zamarte w powiecie sępoleńskim to najstarsza stacja hodowli nowych odmian ziemniaka, należąca do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, która od 1946 r. tworzy odmiany we wszystkich kierunkach użytkowych, ale prym wiedzie w hodowli ziemniaka jadalnego o krótkim okresie wegetacji.

 

Pierwszego dnia Potato Poland 2022 odbyła się konferencja pt. „Wyzwania współczesnego nasiennictwa”. Spotkanie otworzyli Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Lech Antonii Kołakowski oraz gospodarz targów Prezes HZ Zamarte – dr inż. Piotr Kamiński. Prelegentami konferencji byli przedstawiciele Europatat (European Potato Trade Association): Prezes Europatat - Tigran Richter oraz Betra Redondo i Romain Vorss, którzy przedstawili sprawozdanie z 70-tego Kongresu Europatat w Dublinie oraz ogólną sytuację w europejskiej i światowej branży ziemniaka. Swój udział w konferencji mieli również zaproszeni goście dr Katherine Baels oraz Blair Richardson z PotatoesUSA. Tematem ich wystąpienia była nowoczesna promocja ziemniaka, jako zdrowego pokarmu oraz jego zastosowanie w zdrowej diecie. Piątkowe spotkanie było też okazją do promocji regionu oraz przedstawienia możliwości inwestycyjnych i biznesowych przez przedstawicieli lokalnych władz.

 

W sobotę 20 sierpnia nastąpiło oficjalne otwarcie targów połączone z przecięciem wstęgi przez organizatorów i wybranych gości. Kolejnym punktem programu było wystąpienie Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Lecha Antoniego Kołakowskiego, po czym odbyła się debata pn. „Ziemniak na piątkę”. Prowadzono również dyskusję moderowaną na tematy takie jak „Inicjatywa Trójmorza”, „Biznes ziemniaczany”, „Cyberagrotechnika”, „Neutralność klimatyczna” oraz omawiano zagadnienia związane z uprawą i hodowlą odmian ziemniaka. Na odwiedzających targi czekały ponadto liczne atrakcje na przygotowanych stoiskach wystawowych np. zajęcia w strefie edukacji, pokazy maszyn na placu manewrowym, występy artystyczne, a Koła Gospodyń Wiejskich zapraszały na przygotowane przez siebie wystawy.

 

W sobotni wieczór odbyła się Uroczysta Gala, zamykająca konferencję i oficjalną część targową. W ramach części oficjalnej nastąpiło wręczenie nagród, medali targowych MRiRW za najbardziej innowacyjny produkt oraz nagród okolicznościowych MRiRW, w tym nagród jubileuszowych dla pracowników i zarządu HZ Zamarte przez: Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin – Ninę Dobrzyńską, Dyrektora IHAR – dr inż. Michała Rokickiego oraz Prezesa HZ Zamarte – dr inż. Piotra Kamińskiego. Na zakończenie części oficjalnej gali zaproszeni goście wysłuchali listu Prezydenta RP Andrzeja Dudy do uczestników, odczytanego przez Posła na Sejm Jana Krzysztof Ardanowskiego – Przewodniczącego Rady ds. Rolnictwa przy Prezydencie RP.

 

Podsumowując Międzynarodowe Targi Potato Poland 2022 i XXIX Krajowe Dni Ziemniaka należy uznać, że wystawowo – konferencyjny charakter, przeprowadzanego cyklicznie wydarzenia, sprzyja integracji polskiej branży ziemniaczanej a także ma na celu otwieranie polskiego rynku na świat, a także transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych.