09 Listopada 2022

FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU Z UDZIAŁEM PIORIN

Wystąpienie Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Wystąpienie...
Reprezentująca Centralne Laboratorium dr Grażyna Szkuta
Reprezentująca...
Wizytówka FINBiS 2022
Wizytówka FINBiS...
Współorganizatorzy Forum
Współorganizatorzy...

FINBiS to wyjątkowe wydarzenie o charakterze naukowo-technologicznym poświęcone nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom. Tegoroczna edycja Forum Innowacji, Nauki, Biznesu i Samorządu miała miejsce w dniach 6 - 8 listopada w Toruniu. Organizatorem i pomysłodawcą wydarzenia było Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego, współorganizatorami Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

W programie Forum przewidziano seminaria, panele dyskusyjne, spotkania dedykowane kluczowym dla gospodarki specjalizacjom. Wiodącymi tematami dyskusji były wyzwania innowatorów związane z transferem wiedzy z sektora nauki do świata biznesu oraz z pomyślnym wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. 

 

W sesji „Nauka i badania naukowe” uczestniczył pan Andrzej Chodkowski - Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W przedstawionej prezentacji, poświęconej roli urzędowych badań laboratoryjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności, podkreślił decydującą rolę, jaką w tym zakresie odgrywa odpowiedzialność jej producenta oraz wprowadzającego do obrotu, potrzeba niezależnej kontroli, jak również obiektywizacja wyników kontroli możliwa dzięki badaniom laboratoryjnym. Badania fitosanitarne, pozostałości pestycydów oraz modyfikacji genetycznych w produktach roślinnych przeprowadzają między innymi laboratoria Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Ich wyniki potwierdzają, że płody rolne są bezpieczne dla konsumentów.

 

Drugiego dnia Forum dr Grażyna Szkuta z Centralnego Laboratorium GIORiN wzięła udział w panelu dyskusyjnym „Współpraca na styku nauki i biznesu w obszarze biologizacji rolnictwa”. W ramach dyskusji poruszono dwie kluczowe kwestie: współpracę sektora naukowego z podmiotami społeczno-gospodarczymi we wspólnych projektach oraz zagadnienia dotyczące biologizacji rolnictwa.