09 Sierpnia 2022

Uwaga, nie można chemicznie desykować upraw gryki i prosa!


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa informuje, że do desykacji upraw gryki i prosa nie ma aktualnie zarejestrowanych środków ochrony roślin. Jednocześnie Inspekcja przypomina, że przy bezpiecznym stosowaniu desykantów w innych uprawach ...
Więcej
27 Lipca 2022

Współpraca PIORiN z Państwową Strażą Pożarną


Współpraca PIORiN z Państwową Strażą Pożarną
Więcej
22 Lipca 2022

Kształcenie młodych kadr w GIORiN


Kształcenie młodych kadr w GIORiN
Więcej
21 Lipca 2022

O eksporcie zbóż w Gdyni


W Oddziale Granicznym PIORiN w Gdyni Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski spotkał się z Wojewódzkim Inspektorem Andrzejem Kanią oraz kierownikiem i pracownikami tej placówki.
Więcej
15 Lipca 2022

Korzystne zmiany dla producentów ziemniaków


Zmiana przepisów dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych ziemniaka
Więcej
11 Lipca 2022

Zakaz dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE


Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz ...
Więcej
01 Lipca 2022

Jakość środków ochrony roślin pod kontrolą


W 2021 r. kontrolą laboratoryjną objęto 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej ...
Więcej
28 Czerwca 2022

II Ogólnopolski konkurs filmowy „Świat się kręci wokół wsi”


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza młodych mieszkańców wsi do uczestnictwa w II ogólnopolskim konkursie filmowym „Świat się kręci wokół wsi”.
Więcej
24 Czerwca 2022

Ujawnienie nielegalnych środków ochrony roślin w województwie podlaskim.


Inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami Policji ujawnili nielegalne składowanie środków ochrony roślin na terenie województwa podlaskiego. W wyniku podjętych działań ...
Więcej
02 Czerwca 2022

Sezon na polskie truskawki rozpoczęty


Truskawki (Fragaria × ananassa) powstały na początku XVIII wieku przez skrzyżowanie pochodzącej z Ameryki Północnej poziomki wirginijskiej z chilijską należących do rodziny różowatych (Rosaceae). Obecnie truskawki są jednymi z popularniejszych owoców ...
Więcej
12 Maja 2022

Inspekcyjna magnolia rośnie w Toruniu


W ramach uroczystości Międzynarodowego Dnia Zdrowia Roślin Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski posadził pamiątkowe drzewko na terenie Centralnego Laboratorium GIORiN w Toruniu.
Więcej
10 Maja 2022

PIORiN zacieśnia współpracę w zakresie zwalczania nielegalnych praktyk rynkowych.


Nieuczciwe i oszukańcze praktyki każdego roku kosztują budżet Unii Europejskiej miliardy euro. Jednak wpływ nielegalnych praktyk rynkowych wykracza daleko poza straty ekonomiczne. Oszustwa w łańcuchu rolno-spożywczym mogą stanowić zagrożenie dla ...
Więcej
09 Maja 2022

Zniesienie embarga na import niektórych warzyw i owoców do Białorusi


Komunikat dotyczący zniesienia ograniczeń w imporcie na Białoruś niektórych warzyw i owoców
Więcej
29 Kwietnia 2022

Bezpieczne i skuteczne stosowanie środków ochrony roślin


Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa mając na uwadze wiosenną intensyfikację prac polowych przypomina o warunkach bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.
Więcej
01 Kwietnia 2022

Import używanych maszyn rolniczych i leśnych spoza Unii Europejskiej


Wprowadzanie do Unii Europejskiej używanych maszyn rolniczych i leśnych wymaga przeprowadzenia granicznej kontroli fitosanitarnej.
Więcej
04 Marca 2022

Zakaz importu produktów drzewnych z Białorusi oraz wwożonych przez Białoruś


Sankcję nałożone na Białoruś przez Unię Europejską w związku z sytuacją na Białorusi i agresją Rosji wobec Ukrainy
Więcej