30 Października 2023

2040 ton nielegalnych pestycydów zatrzymano łącznie w ramach VIII edycji operacji Silver Axe

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie...

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostrzegając zagrożenia wynikające ze stosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin, po raz siódmy wzięła udział w międzynarodowej operacji Silver Axe koordynowanej przez EUROPOL, zakrojonej na szeroką skalę i ukierunkowanej na zwalczanie obrotu nielegalnymi oraz podrabianymi środkami ochrony roślin. 

 

Tegoroczna VIII edycja operacji Silver Axe trwająca w okresie 23.01-28.04.2023 r., wspierana była przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Dyrekcję Generalną ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej (DG SANTE).

 
W operację zaangażowane były urzędy ds. ochrony roślin, organy celne oraz organy ścigania 32 państw, w tym wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, a ponadto Australii, Brazylii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. W wyniku wspólnych działań zatrzymano 2040 ton nielegalnych środków ochrony roślin. Oznacza to, że od samego początku organizowania operacji Silver Axe zatrzymano już łącznie 6 961 ton nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin. Ponadto, w trakcie tegorocznej edycji Silver Axe aresztowanych zostało 21 osób podejrzanych o wprowadzanie do obrotu nielegalnych oraz podrobionych środków ochrony roślin, jak również skonfiskowano sprzęt służący do produkcji podrobionych środków.

 

W ramach operacji Silver Axe VIII inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzili intensywne kontrole na przejściach granicznych, na targowiskach, w miejscach produkcji i magazynowania środków ochrony roślin, w punktach obrotu środkami ochrony roślin, a także w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych. Najwięcej nielegalnych środków ochrony roślin ujawniono podczas kontroli na przejściach granicznych, a także w indywidualnych gospodarstwach.

 

Stosowanie nielegalnych oraz podrobionych środków ochrony roślin wiąże się z wieloma poważnymi zagrożeniami. Środki takie często zawierają niedozwolone substancje czynne (m. in. chloropiryfos, linuron, dimetoat), poza tym mogą mieć też zmienione właściwości fizyko-chemiczne w stosunku do tego, co zostało określone w warunkach zezwoleń wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Może to istotnie wpłynąć zarówno na ich skuteczność, jak i sposób działania. Substancje czynne, które zostały wycofane z użytku w państwach Unii Europejskiej stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia konsumentów, a także mogą spowodować szkodliwe w skutkach zanieczyszczenie gleb i zbiorników wodnych, dlatego też tak istotne ma znaczenie to, aby wszelkie nielegalne oraz podrobione środki ochrony roślin były skutecznie eliminowane z obrotu.