25 Listopada 2022

Kongres Eksportu 2022


Współczesne wyzwania eksportu a bezpieczeństwo Polski to hasło przewodnie Kongresu Eksportu 2022, który odbył się 24 listopada w Lublinie.
Więcej
18 Listopada 2022

Podłoża do upraw muszą być legalnie wprowadzone do obrotu


Podłoża do upraw, aby mogły być legalnie wprowadzane do obrotu muszą spełniać wymagania produktu nawozowego UE lub też posiadać pozwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzanie do obrotu...
Więcej
09 Listopada 2022

FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU Z UDZIAŁEM PIORIN


FORUM INNOWACJI, NAUKI, BIZNESU I SAMORZĄDU Z UDZIAŁEM PIORIN
Więcej
04 Października 2022

72 Sesja Rady EPPO


Informacja z posiedzenia 72 Sesji Rady EPPO (Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin), która odbyła się w dniach 27-28.09.2022 w Paryżu.
Więcej
15 Lipca 2022

Korzystne zmiany dla producentów ziemniaków


Zmiana przepisów dotyczące zwalczania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów kwarantannowych ziemniaka
Więcej
11 Lipca 2022

Zakaz dodawania fosfonianów do produktów nawozowych UE


Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz ...
Więcej
01 Lipca 2022

Jakość środków ochrony roślin pod kontrolą


W 2021 r. kontrolą laboratoryjną objęto 311 próbek środków ochrony roślin, w tym 268 próbek podstawowych oraz 43 próbki interwencyjne. W kontroli podstawowej wszystkie próbki były zgodne, w kontroli interwencyjnej ...
Więcej