Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Wykaz materiału ekologicznego

Wykaz dostępnego ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin jest aktualizowany na podstawie zgłoszeń podmiotów 10 dnia każdego miesiąca. 

 

WYKAZ EKOLOGICZNEGO LUB W OKRESIE KONWERSJI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN (THE REGISTER OF ORGANIC OR IN-CONVERSION PLANT REPRODUCTIVE MATERIAL)


Wykazy archiwalne:
(Archival records) 2011-2022

 

Ekologiczny materiał siewny w UE:

Wykazy ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w innych państwach członkowskich 

 

W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim ekologiczny lub w okresie konwersji materiał przeznaczony do reprodukcji roślin, a ponadto w przypadku materiału siewnego musi on spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  • prowadzi wykaz dostępnego ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin,
  • umieszcza informację o dostępnym ekologicznym lub w okresie konwersji materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin.

 

Zgłoś błąd