Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Wykaz materiału ekologicznego

Wykaz dostępnego ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin jest aktualizowany na podstawie zgłoszeń podmiotów 10 dnia każdego miesiąca. 

 

WYKAZ EKOLOGICZNEGO LUB W OKRESIE KONWERSJI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN (THE REGISTER OF ORGANIC OR IN-CONVERSION PLANT REPRODUCTIVE MATERIAL)


Wykazy archiwalne:
(Archival records) 2011-2024

 

Ekologiczny materiał siewny w UE:

Wykazy ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w innych państwach członkowskich 

 

W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim ekologiczny lub w okresie konwersji materiał przeznaczony do reprodukcji roślin, a ponadto w przypadku materiału siewnego musi on spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

Na podstawie zapisu art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie prowadzenia listy, o której mowa w pkt 1.8.5.6 w części I załącznika II do rozporządzenia 2018/848.

 

WYKAZ EKOLOGICZNEGO LUB W OKRESIE KONWERSJI MATERIAŁU PRZEZNACZONEGO DO REPRODUKCJI ROŚLIN, W ODNIESIENIU DO KTÓREGO USTALONO, ŻE JEST DOSTĘPNY W WYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI

(REGISTER OF ORGANIC OR IN-CONVERSION PLANT REPRODUCTIVE MATERIAL WHICH IT IS ESTABLISHED THAT MATERIAL IS AVAILABLE IN SUFFICIENT QUANTITIES)

 

Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa:

  • prowadzi wykaz dostępnego ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin,
  • umieszcza informację o dostępnym ekologicznym lub w okresie konwersji materiale przeznaczonym do reprodukcji roślin.

 

Zgłoś błąd