Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Stosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin w rolnictwie ekologicznym

W przypadku braku w Wykazie dostępnego ekologicznego lub w okresie konwersji materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin którym zainteresowany jest podmiot prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o zezwolenie na zastosowanie nieekologicznego materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin (konwencjonalnego).

 

 WERSJA WORD  WERSJA PDF

 

W przypadku zamiaru zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego mieszanek, zarejestrowanych w Wykazie które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych, wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi. Na wniosku należy podać ilość (w kg) tylko części „nieekologicznej”

 

Przykład: dokonano zakupu 50 kg mieszanki, która zawiera 30 % materiału nieekologicznego wówczas we wniosku należy wpisać nazwę nabytej mieszanki, a w kolumnie ilość wpisać 15 kg (co stanowi 30 % nabytych wcześniej 50 kg mieszanki).

 

Wzór wniosku:

 

Wnioski do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów:

WIORIN Wrocław Wniosek
WIORIN Bydgoszcz Wniosek
WIORIN Lublin Wniosek
WIORIN Gorzów Wielkopolski Wniosek
WIORIN Łódź Wniosek
WIORIN Kraków Wniosek
WIORIN Warszawa Wniosek
WIORIN Opole Wniosek
WIORIN Rzeszów Wniosek
WIORIN Białystok Wniosek
WIORIN Gdańsk Wniosek
WIORIN Katowice Wniosek
WIORIN Kielce Wniosek
WIORIN Olsztyn Wniosek
WIORIN Poznań Wniosek
WIORIN Koszalin Wniosek
Zgłoś błąd