Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Stosowanie konwencjonalnego materiału siewnego

Stosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym.

 

W przypadku braku w Wykazie dostępnego ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego, materiału którym zainteresowany jest rolnik prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (konwencjonalnego).

 

UWAGA !!! W przypadku zamiaru zastosowania w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego mieszanek, zarejestrowanych w Wykazie które w części wytworzono z udziałem składników nieekologicznych, wnioskodawca w pierwszej kolejności nabywa materiał siewny takiej mieszanki, a następnie składa wniosek do WIORiN o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału siewnego w odniesieniu tylko do tej części nasion, które nie zostały wytworzone metodami ekologicznymi. Na wniosku należy podać ilość (w kg) tylko części „nieekologicznej” np. dokonano zakupu 50 kg mieszanki, która zawiera 30 % materiału nieekologicznego wówczas we wniosku należy wpisać nazwę nabytej mieszanki, a w kolumnie ilość wpisać 15 kg (co stanowi 30 % nabytych wcześniej 50 kg mieszanki).

 

Wzór wniosku:

 

   

Wnioski do poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów:

 

WIORIN Wrocław

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/574/1/5/wniosek_o_pozwolenie_na_zastosowanie_materialu_konwencjonalnego_w_rolnictwie_ekowraz_z_klauzula_inf_25.02.2021.doc

 

WIORIN Bydgoszcz

http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_bydgoszcz/dnn/druki/rolnictwo_ekologiczne/wniosek_o_pozwolenie_na_zastosowanie_konwencjonalnego_materialu_siewnego_nasion_lub_wegetatywnego_materialu_nasadzeniowego_w_rolnictwie_ekologicznym_wraz_z_klauzula_informacyjna.pdf

 

WIORIN Lublin

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/awarchol/pliki_lub/2019/dnn/wniosek_zaktalizowany_i_klauzula_informacyjna_1.doc

 

WIORIN Gorzów Wielkopolski

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/712/6/2/wniosek_o_pozwolenie.pdf

 

WIORIN Łódź

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/435/3/1/dnn04.doc

 

WIORIN Kraków

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_krakow/dnn_kr/pliki/wniosek_aktualny_16_06_20140.pdf

 

WIORIN Warszawa

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_warszawa/dnn/form/wniosek_ekologiczne.pdf

 

WIORIN Opole

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/775/8/1/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_zastosowanie_konwencjonalnego_materialu_siewnego_w_rolnictwie_ekologicznym.doc

 

WIORIN Rzeszów

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/tsteliga/wniosek_zezwolenie_ekologia.pdf

 

WIORIN Białystok

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/837/3/1/wniosek__i_klauzula_informacyjna.pdf

 

WIORIN Gdańsk

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_gdansk/formularze/dnn/2019/wniosek_o_pozwolenie_w_rolnictwie_eko.pdf

 

WIORIN Katowice

http://piorin.gov.pl/download/gfx/piorin/pl/defaultstronaopisowa/898/13/1/wniosek_eko_2018_z_klauzula.pdf

 

WIORIN Kielce

http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_kielce/formularze/dnn/20._wniosek_o_pozwolenie_na_zastosowanie_konwencjonalnego_materialu_siewnego_nasion_lub_wegetatywnego_materialu_nasadzeniowego_w_rolnictwie_ekologicznym.pdf

 

WIORIN Olsztyn

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_olsztyn/formularze/dnn/wniosek_eko.pdf

 

WIORIN Poznań

http://piorin.gov.pl/files/userfiles/_shared/wiorin_poznan/dnn/formularze_nowe/fnn-8_wniosek_konwencjonanalny-ekologiczny.pdf

 

WIORIN Koszalin

http://piorin.gov.pl/gfx/piorin/userfiles/_shared/wiorin_koszalin/dnn/wniosek_zaktalizowany_i_klauzula_informacyjna.pdf

 

Zgłoś błąd