Informacje dla dostawców

Dostawcy ekologicznego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego.

1) W celu zgłoszenia się do "Wykazu dostawców ekologicznego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego" dostawca wypełnia i wysyła na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Al. Jana Pawła II 11, 00-828 Warszawa)

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DOSTAWCY EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO, NASION LUB WEGETATYWNEGO MATERIAŁU NASADZENIOWEGO 


2) Na podstawie wypełnionego formularza dostawca jest umieszczany w wykazie. Wpisani do wykazu  dostawcy mogą zgłaszać dostępny ekologiczny materiał siewny, nasiona i wegetatywny materiał nasadzeniowy poprzez wypełnienie i wysłanie na adres Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa formularza dostępnego poniżej.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY EKOLOGICZNEGO MATERIAŁU SIEWNEGO, NASION I WEGETATYWNEGO MATERIAŁU NASADZENIOWEGO:

  1. wersja PDF

  2. wersja WORD

 

3) Do wypełnionego formularza należy dołączyć kopię aktualnego certyfikatu zgodności wraz z załącznikiem!

4) O zmianach w dostępności produktów dostawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa! 

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 (wersja skonsolidowana nieoficjalna).

Pliki do pobrania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848