Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ulotki

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 1, objawy chorobowe

2

Phytophthora cactorum – sprawca zgnilizny korony truskawki, część 2, izolacja i identyfikacja

3

Rak ziemniaka (Synchytrium endobioticum)

4

Barszcz Sosnowskiego (Heracleum Sosnowski)

5

Głownia kukurydzy (Ustilago maydis)

6

Omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis)

7

Węgorek sosnowiec (Bursaphelenchus xylophilus)

8

Zachodnia kukurydziana stonka korzeniowa (Diabrotica virgifera) - groźny kwarantannowy szkodnik kukurydzy, broszura informacyjna

9

Owocanka południówka (Ceratitis capitata)

10

Skośnik pomidorowy (Tuta absoluta)

11

Wciornastek zachodni (Frankliniella occidentalis)

12

Przemieszczanie ziemniaków pochodzących z Polski i przeznaczonych do innych państw członkowskich Unii Europejskiej

strona 1: jpg

strona 2: jpg

13

Zagrożenia fitosanitarne związane z ruchem osobowym

Wersja polska: 

Wersja angielska: 

14 Agrilus auroguttatus

15 Aromia bungii

16 Candidatus Liberibacter solanacearum

17 Barczatka syberyjska (Dendrolimus sibiricus)

18 Przędziorek Lewisa (Eotetranychus lewisi)

19 Owocówka południóweczka (Grapholita molesta)

20 Geosmithia morbida i wektor Pityophthorus juglandis

21 Żerdzianki (Monochamus)

22 Popilia japońska (Popillia japonica)

23 Polygraphus proximus

24 Potato spindle tuber viroid (PSTVd) Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka

25 Tarcznik niszczyciel (Quadraspidiotus perniciosus)

26 Tomato leaf curl New Dehli (ToLCNDV)

27 Xylosandrus crassiusculus

28 Xylella fastidiosa

29 Ralstonia solanacearum
30 Anoplophora chinensis, Anoplophora glabripennis
31 Candidatus phytoplasma prunorum
32 Produkcja ziemniaka wolnego od bakteriozy pierścieniowej zgodnie z zasadami integrowanej produkcji ziemniaka, opracowanie IHAR
33 Przykładowe preparaty dezynfekujące, działające bakteriobójczo na Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicusopracowanie IHAR
34 Dezynfekcja pomieszczeń i urządzeń skażonych Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, opracownie IOR-PIB
35 Zwalczanie bakteriozy pierścieniowej ziemniaka, opracowanie IOR-PIB
36 Anthonomus eugenii
37 Erwinia stewartii
38 Thaumatotibia leucotreta
39 Thrips setosus
40 Scirtothrips dorsalis oraz Scirtothrips aurantii
41 Clavibacter sepedonicus 
42 Globodera rostochiensis i G. palida
43 Meloidogyne chitwoodi i M. fallax
44

SMOLIKI NIEEUROPEJSKIE

gatunki kwarantannowe: Pissodes cibriani, P. fasciatus, P.nemorensis, P. nitidus, P. punctatus, P.strobi, P.terminalis, P. yunnanensis i P. zitacuarense

45 Pseudomonas syringae pv. actinidiae
46 Ralstonia pseudosolanacearum 
47 Toxoptera citricidus
48 Thrips palmi
49 Tecia solanivora 
50

Ślimaki z rodzaju Pomacea

51 Lycorma delicatula 
52 Grapholita inopinata
53 Lettuce infectious yellows virus 
54 Rhizoecus hibisci
55 Nie wprowadzaj szkodników i chorób roślin do Unii Europejskiej

strona 1: jpg

strona 2: jpg

56 Phyllosticta ctricarpa
57 Cowpea mild mottle virus
58 Hishimonus phycitis `
59 Bactrocera dorsalis
60 Myiopardalaspis pardalina
61 Atropellis spp.
62 Cronartium spp.
63 Guignardia laricina
64 Acrobasis pyrivorella
65 Zespół andyjskiego ryjkowca ziemniaczanego
66 Anthonomus signatus
67 Phytophthora ramorum
68 Wirusy sadownicze kwarantannowe
69 Lopholeucaspis japonica
70 Venturia nashicola

 

Ulotki - nowe zagrożenia dla Polski i UE

 

L.p.

Nazwa ulotki

Pobierz plik

1 Phytophthora chrysanthemi
2 Spodoptera frugiperda
3 Tetranychus evansi
4 Thekopsora minima
5 Halyomorpha halys
6 Grapevine Syrah virus-1 
7 Rhagoletis completa
8 Pterandrus rosa
9 Rhagoletis fausta
10 Rhagoletis pomonella
11 Rose rosette virus
12 Neonectria neomacrospora
13 Dendroctonus valens
14 Saperda tridentata
15 Agrilus planipennis
16 Ćma bukszpnowa (Cydalima perspectalis)
17 Neoleucinoides elegantalis 
18 Oemona hirta
19 Phaeocryptopus nudus
20 Paysandisia archon 
21 Citrus bark cracking viroid
22 Elasmopalpus lignosellus
23 Souhern tomato virus (STV)
24 Tomato chlorosis virus 
25 Agrilus anxius
26 Aleurocanthus spiniferus
27 Bactericera cockerelli
28 Bretziella fagacearum 
29 Diaporthe vaccinii
30 Conotrachelus nenuphar
31 Grapevine flavescence dorée phytoplasma 
32 Chionaspis pinifoliae
33 Chrysobothris femorata
34 Cinara curvipes
35 Peronospora aquilegiicola
36

Hirschmanniella spp.

37 Euwallacea fornicatus
38 Tomato brown rugose fruit virus
39 Ashistonyx eppoi
40 Anisogramma anomala
41 Botryosphaeria kuwatsukai
42 Chrysomyxa arctostaphyli
43 Coniferiporia sulphurascens
44 Tilletia indica
45 Blueberry leaf mottle virus
46 Dacus ciliatus
46 Euphranta canadensis
47 Nacobbus aberrans
48 Oligonychus perditus
49 Rhagoletis ribicola
50 Zeugodacus cucurbitae
51 Arboridia kakogawana
52 Crisicoccus pini
53 Metcalfa pruinosa
54 Tomato mottle mosaic virus
55 Toumeyella parvicornis
56 Xylotrechus chinensis
57 Meloidogyne enterolobii
58 Meloidogyne graminicola
59 Trichoferus campestris
60 Xylella taiwanensis
61 Pantoea ananatis
62 Chloridea virescens
63 Afidorodny wirus żółtaczki dyniowatych (Cucurbit  aphid-borne mosaic virus)
64 Pseudococcus solenopsis
65 Leucinodes orbonalis
66 Leucinodes pseudorbonalis
67 Resseliella citrifrugis
`68 Spodoptera ornithogalli
69 Xanthomonas cucurbitae
70 Haematoloma dorsata

 

Informacje na temat identyfikowanych istotnych, nowych zagrożeń fitosanitarnych, tj. nowych czynników chorobotwórczych  i szkodników znaleźć można na stronie: NOWE ZAGROŻENIA FITOSANITARNE (NERS – NEW EMERGING RISKS)

Zgłoś błąd