Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Ustawy

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego

1

13 lutego 2020 r.
(tj. Dz.U. 2023 r., poz. 301
)

Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami
2 13 lutego 2020 r.
(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1992)
Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
3

7 maja 2020 r. 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1069)

Ustawa o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

4

8 marca 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1900)
Ustawa o środkach ochrony roślin
5 9 listopada 2012 r.
(t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 129)
Ustawa o nasiennictwie
6 23 czerwca 2022 r.
(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1370)
Ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej
7 22 czerwca 2001 r.
(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 546
)
Ustawa o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych
8

2 grudnia 2021 r.

(t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 24)

Ustawa o wyrobach winiarskich
9

29 czerwca 2010 r.

(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1252)

Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia
10

26 czerwca 2003 r.

(t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 213)

Ustawa o ochronie prawnej odmian roślin
11

6 marca 2018 r.
(
Dz.U. z 2019 r., poz. 1292, z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Prawo przedsiębiorców
12

16 listopada 2006 r. 

(Dz.U. 2019 r., poz. 1000, z późn. zm.)

wersja ujednolicona, nieoficjalna

Ustawa o opłacie skarbowej
13 21 listopada 2008 r.
(t.j. Dz.U. 2022 poz. 1691 ze zm. z 2023 poz. 1195 i poz.1598)
Ustawa o służbie cywilnej
14 6 marca 2018 r.
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1079)

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Zgłoś błąd