Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Standardy EPPO

 

  1. Ogólne założenia funkcjonowania standardów EPPO, artykuł w języku angielskim
  2. Wykaz wszystkich standardów w języku angielskim

 

Wybrane standardy przetłumaczone na język polski:

1

EPPO Nr 3/21 Kwarantanna ziemniaka po wwozie

2

EPPO Nr 3/24 Chrysanthemum stunt viroid (wiroid karłowatości złocienia) - inspekcja i metody badań
3 EPPO Nr 3/29 Ogólna procedura eksportowa - procedura dla szklarni i szkółek
4 EPPO Nr 3/54 Uprawa roślin w podłożu przed eksportem
5 EPPO Nr 3/61 Procedury fitosanitarne
6 EPPO Nr 3/62 Procedury fitosanitarne
7 EPPO Nr 3/63 Procedury fitosanitarne
8 EPPO Nr 3/71 Ogólna procedura inspekcji upraw ziemniaka
9 EPPO Nr 4/6 Produkcja zdrowego materiału roślinnego przeznaczonego pod uprawę
10 EPPO Nr 4/27 Materiał Malus, Pyrus i Cydonia przetestowany na obecność patogenów
11 EPPO Nr 4/30 System kwalifikacyjny dla migdała, moreli, brzoskwini i śliwy
12

EPPO Nr 4/35

Programy produkcji zdrowego materiału szkółkarskiego - badanie gleby pod kątem nicieni z rodzajów Longidorus i Xiphinema

13 EPPO Nr 8/1 Środki fitosanitarne dla różnych towarów
14 EPPO Nr 9/1 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Bursaphelenchus xylophilus i jego wektory: procedury urzędowego zwalczania
15 EPPO Nr 9/2 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus
16 EPPO Nr 9/3 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Ralstonia solanacearum
17 EPPO Nr 9/5 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Synchytrium endobioticum
18 EPPO Nr 9/10 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Elementy wspólne planów awaryjnych
19 EPPO Nr 9/13 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Wiroid wrzecionowatości bulw ziemniaka (Potato Spindle Tuber Viroid) na ziemniaku
20 EPPO Nr 9/15 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Anoplophora glabripennis: urzędowe procedury zwalczania
21 EPPO Nr 9/16 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Anoplophora chinensis: urzędowe procedury zwalczania
22 EPPO Nr 9/17 Krajowe ustawowe systemy zwalczania. Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax

 

Diagnostyka

L.p.

Numer standardu

Tytuł

1

PM 3/69 (1)

Meloidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax: pobieranie prób bulw ziemniaka w celu wykrycia nicieni

2

PM 7/3 (2)

Thrips palmi

3

PM 7/4 (2)

Bursaphelenchus xylophilus

4

PM 7/4 (3)

Bursaphelenchus xylophilus

5

PM 7/6 (1)

Chrysanthemum stunt pospiviroid

6

PM 7/9 (1)

Cacoecimorpha pronubana

7

PM 7/11 (1)

Frankliniella occidentalis

8

PM 7/13 (2)

Trogoderma granarium

9

PM 7/18 (2)

Monilinia fructicola

10

PM 7/19 (1)

Helicoverpa armigera

11

PM 7/20 (2)

Erwinia amylovora

12

PM 7/22 (1)

Xanthomonas arboricola pv. corylina

13

PM 7/23 (2)

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae

14

PM 7/24 (2)

Xylella Fastidiosa

15

PM 7/25 (1)

Glomerella acutata

16

PM 7/27 (1)

Puccinia horiana

17

PM 7/30(2)

Beet necrotic yellow vein virus (Benyvirus)

18

PM 7/32 (1)

Plum pox potyvirus

19

PM 7/33 (1)

Potato spindle tuber pospiviroid

20

PM 7/35 (1)

Bemisia tabaci

21

PM 7/36 (1)

Diabrotica virgifera

22

PM 7/39(1)

Aphelenchoides besseyi

23

PM 7/40 (5)

Globodera rostochiensis i G. pallida

24

PM 7/41 (2)

Meloidoidogyne chitwoodi i Meloidogyne fallax

25

PM 7/42 (2)

Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis

26

PM 7/43 (1)

Pseudomonas syringae pv. persicae

27

PM 7/44 (1)

Xanthomonas axonopodis pv. citri

28

PM 7/45 (1)

Cryphonectria parasitica

29

PM 7/46 (2)

Mycosphaerella dearnessii i Mycosphaerella pini

30

PM 7/49 (1)

Tomato ringspot nepovirus

31

PM 7/50 (1)

Tomato yellow leaf curl i Tomato mottle begomoviruses

32

PM 7/53 (1)

Liriomyza spp.

33

PM 7/56 (1)

Scirtothrips aurantii, Scirtothrips citri, Scirtothrips dorsalis

34

PM 7/60(1)

Pantoea stewartii subsp. stewartii

35

PM 7/62 (1)

Candidatus Phytoplasma mali

36

PM 7/63 (1)

Candidatus Phytoplasma pyri

37

PM 7/64 (1)

Xanthomonas arboricola pv. pruni

38

PM 7/65 (1)

Xanthomonas fragariae

39

PM 7/66 (1)

Phytophthora ramorum

40

PM 7/67 (1)

American plum line pattern ilarvirus

41

PM 7/71 (1)

Opogona sacchari

42

PM 7/72 (1)

Tecia solanivora

43

PM 7/74 (1)

Popillia japonica

44

PM 7/78 (1)

Verticillium albo-atrum i V. dahliae na chmielu

45

PM 7/79 (1)

Grapevine flavescence dorée phytoplasma

46

PM 7/81 (1)

Cucumber vein yellowing virus (Ipomovirus)

47

PM 7/84 (1)

Podstawowe wymagania w zakresie zarządzania jakością dla laboratoriów fitosanitarnych

48

PM 7/85 (1)

Plasmopara halstedii

49

PM 7/86 (1)

Diaporthe vaccinii

50

PM 7/87 (1)

Ditylenchus destructor i Ditylenchus dipsaci

51

PM 7/88(1)

Radopholus similis

52

PM 7/91 (1)

Gibberella circinata

53

PM 7/92 (1)

Gremmeniella abietina

54

PM 7/93 (1)

Melampsora medusae

55

PM 7/94 (1)

Hirschmanniella spp.

56

PM 7/96 (1)

Xylophilus ampelinus

57

PM 7/97 (1)

Test immunofluorescencji pośredniej dla bakterii patogenicznych dla roślin

58

PM 7/99 (1)

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus

59

PM 7/100 (1)

Testy Rep-PCR do identyfikacji bakterii

60

PM 7/101 (1)

Test ELISA dla bakterii patogenicznych dla roślin

61

PM 7/104 (1)

Ceratitis capitata

62

PM 7/109 (1)

Epitrix cucumeris, E. similaris oraz E. tuberis

63

PM 7/110 (1)

Xanthomonas spp. (Xanthomonas euvesicatoria, Xanthomonas gardneri, Xanthomonas perforans, Xanthomonas vesicatoria) sprawca bakteryjnej plamistości pomidora i papryki

64

PM 7/112 (1)

Phytophthora kernoviae

65

PM 7/113 (1)

Pepino mosaic virus

66

PM 7/119 (1)

Ekstrakcja nicieni

Zgłoś błąd