Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

Rozporządzenia nasiennictwo

Lp. Data i publikator Nazwa aktu prawnego
1

25 czerwca 2020 r. 

(Dz. U MRiRW 2020 r. poz. 24)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
2

25 października 2017 r.

(Dz.U. MRiRW 2017 r., poz. 75)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
3

9 września 2021 r.

(Dz.U. MRiRW 2021 r., poz. 76)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu gatunków roślin, których odmiany podlegają rejestracji, oraz których materiał siewny może być wytwarzany, oceniany i kontrolowany
4

10 sierpnia 2018 r.

(M.P. 2018 poz. 824)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
5

23 lutego 2015 r.

(M.P. 2015 poz. 257)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ośrodka szkoleniowego upoważnionego do prowadzenia szkoleń w zakresie oceny polowej materiału siewnego, pobierania prób materiału siewnego oraz oceny laboratoryjnej materiału siewnego
6

24 czerwca 2021 r. 

(Dz.U. 2021 poz. 1265) 
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​ 
7

24 czerwca 2021 r.

(Dz. U. 2021 poz. 1199)
 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
8

9 kwietnia 2021 r. 

(Dz. U. 2021 poz. 757)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego
9

27 stycznia 2021 r. 

(Dz. U. 2021 poz. 216) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wytwarzania materiału siewnego kategorii elitarny w ramach tymczasowego eksperymentu
10

20 stycznia 2021 r. 

(Dz. U. 2021 poz. 184)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
11

12 października 2020 r.

(Dz.U. 2020 poz. 1853)  

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
12

31 marca 2022 r.

(Dz.U. 2022 poz. 798)

termin wejścia w życie 1 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
13

25 września 2020 r. 

(Dz.U. 2020 poz. 1702) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
14

3 lipca 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1269)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania
15

3 lipca 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 1244)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego
16

27 maja 2020 r. 

(Dz. U 2020 poz. 1000)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO
17

25 maja 2020 r. 

(Dz. U 2020 poz. 980)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
18

19 maja 2020 r. 

(Dz.U 2020 poz. 978) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
19

27 maja 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz.975) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
20

7 kwietnia 2020 r.

(Dz.U. 2020 poz. 675)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
21

1 kwietnia 2020 r. 

(Dz. U. 2020 poz. 620)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli
22

1 kwietnia 2022 r.

(Dz.U. 2022 poz. 823)

termin wejścia w życie 1 września 2022 r.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
23

31 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1109)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
24

3 czerwca 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1108)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
25

8 maja 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 1047)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
26

25 lutego 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 440)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
27

25 stycznia 2019 r.

(Dz.U. 2019 poz. 359)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie szkoleń z zakresu oceny materiału siewnego, wymagań do wykonywania tej oceny oraz nadzoru i kontroli pracy podmiotów dokonujących tej oceny
28

30 marca 2018 r.

(Dz.U. 2018 poz. 781)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
29

30 listopada 2018 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2378)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
30

4 grudnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 2354)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawie opłat związanych z oceną materiału siewnego
31

28 listopada 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz.2246)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym
32

21 lipca 2017 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1607)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli, a także sposobu oznaczania partii materiału rozmnożeniowego i materiału nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych oraz sadzonek winorośli
33

16 maja 2017 r.

(Dz. U. 2017 poz. 1048)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie oceny tożsamości i czystości odmianowej materiału siewnego
34

16 maja 2017 r.

​(Dz. U 2017 poz. 1031)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
35

15 maja 2017 r.

​(Dz.U. 2017 poz. 1003)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
36

7 kwietnia 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 830)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
37

31 marca 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 757)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego​
38

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 327)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cech charakterystycznych odmiany roślin sadowniczych wpisywanej na sadowniczą listę B​
39

10 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2017 poz. 281)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania​
40

2 lutego 2017 r.

(Dz.U. 2018 poz. 2105)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowego sposobu etykietowania, plombowania i pakowania materiału szkółkarskiego oraz sadzonek winorośli ​
41

13 czerwca 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 926)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin​
42

18 kwietnia 2016 r.

(Dz.U. 2016 poz. 582)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
43

15 grudnia 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz.2169)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opłat związanych z badaniem odmian i prowadzeniem rejestru odmian
44

5 maja 2015 r.

(Dz.U. 2015 poz. 688)

Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810
45

20 listopada 2014 r.

(Dz.U. 2014 poz. 1795)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału
46

5 listopada 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 1651)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin

Sadzeniaki ziemniaka – wymagania obowiązujące od 2015 roku

(zestawienie tabelaryczne)

47

31 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 515)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zakresu informacji, które powinien zawierać opis odmiany.

48

24 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 458)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów i zakresu składania sprawozdania o ilości wprowadzonego do obrotu materiału siewnego roślin warzywnych kategorii standard własnych odmian oraz wielkości prób wzorcowych z każdej partii tego materiału

49

21 marca 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 441) 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
50

17 lutego 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 292)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i sposobu wprowadzania do obrotu materiału siewnego niespełniającego wymagań w zakresie wytwarzania i jakości

51

22 stycznia 2014 r.

(Dz. U. 2014 poz. 182)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji dotyczącej materiału siewnego oraz zakresu i terminów składania informacji dotyczących obrotu materiałem siewnym

52

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1574)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosku o wpis odmiany do krajowego rejestru
53

27 listopada 2013 r.

(Dz. U. 2019 poz. 1301)

tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego

54

25 października 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1311)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o wyrażenie zgody na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego odmian regionalnych roślin rolniczych i odmian regionalnych roślin warzywnych
55

19 września 2013 r.

(Dz.U. 2013 poz. 1179)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie listy gatunków roślin warzywnych i sadowniczych, dla których przeprowadza się badania WGO

56

30 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 539)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2013 r. (Dz. U. 2013 poz. 539) w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących wytwarzania i jakości mieszanek dla ochrony środowiska oraz wzoru świadectwa mieszanki dla ochrony środowiska

57

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 517)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin
58

18 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 513)

(tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 196)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania

Tekst jednolity - obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 13 stycznia 2020 r. 

59

22 kwietnia 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 506)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie jednostek odpowiedzialnych za genetyczne zasoby roślin

60

27 marca 2013 r.

(Dz. U. 2013 nr 0 poz. 457)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terminów składania oraz wzoru wniosku o wydanie zgody na wprowadzenie do obrotu mieszanki dla ochrony środowiska 

61

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2014 r. poz. 1085)

tekst jednolity

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810

62

2 stycznia 2013 r.

(Dz. U. 2013 r. poz. 27) 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka odmiany Amflora

63 Patrz Prawo/Rozporządzenia/Nadzór-fitosanitarny/Opłaty link  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie stawek opłat za usługi świadczone przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz za wydawanie etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych i formularzy paszportów roślin
64

13 czerwca 2013 r.

(Dz. U. 2013 poz. 1213) 

tekst jednolity

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania funkcjonariuszom Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
65

1 marca 2004 r. 

(Dz.U. 2004 nr 60 poz. 568

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ilości materiału siewnego niezbędnej do przeprowadzenia badania odrębności, wyrównania i trwałości oraz terminów jego dostarczenia

66

5 kwietnia 2023 r.

Dz.U. 2023 poz. 688

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie metod pobierania i okresu przechowywania prób materiału siewnego, oceny tego materiału, wzoru protokołu pobierania prób materiału siewnego oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej oceny tego materiału 

 

Zgłoś błąd