Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

PIORIN

ISTA

Protokół zatwierdzania urządzeń do automatycznego pobierania prób nasion

Protocol for the approval of automatic seed samplers

 

EKG/ONZ Ziemniak

Sadzeniaki ziemniaka Standard S-1

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html

 

 

 

 

 

Zgłoś błąd