Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY W WOJEWÓDZKIM INSPEKTORACIE OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA W GDAŃSKU

INSPEKTOR W ODDZIALE GRANICZNYM W GDYNI

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdyni

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 134594

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W ODDZIALE GRANICZNYM W GDYNI

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: administracyjno-biurowych w Oddziale Granicznym w Gdyni

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 134159

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor do spraw bhp

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 124242

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 124112

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 121090

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W ODDZIALE W GDAŃSKU

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Oddziale w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 120831

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Kwidzynie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Kwidzynie

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 120810

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 119686

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Kwidzynie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Kwidzynie

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 118720

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W ODDZIALE W GDAŃSKU

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Oddziale w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 118523

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W ODDZIALE W SŁUPSKU

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 118522

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W ODDZIALE W CHOJNICACH

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Oddziale w Chojnicach

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 118520

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdyni

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdyni

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 117847

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nadzoru nad nawozami i środkami ochrony roślin w Dziale Ochrony Roślin i Nawozów

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 117812

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 117792

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 115217

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Kwidzynie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Kwidzynie

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 114725

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Pucku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nasiennictwa w Oddziale w Pucku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 114477

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Sekretarz

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Sekretarz do spraw: obsługi kancelaryjnej w Dziale Administracyjnym w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 96674

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Chojnicach

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: ochrony roślin i nawozów w Chojnicach

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 95968

Nabór został anulowany

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Pucku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nasiennictwa w Oddziale w Pucku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 95963

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: nasiennictwa w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 95962

Nabór został anulowany

Pliki do pobrania

Inspektor do spraw bhp

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz spraw obronnych

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 85611

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Inspektor do spraw: ochrony roślin i nawozów w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 78096

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent laboratorium

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Starszy asystent laboratorium do spraw: analiz mikologicznych w Laboratorium Wojewódzkim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 63203

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy Księgowy

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Starszy księgowy do spraw: płac i ewidencji księgowej wydatków budżetowych

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 63193

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Nowej Wsi Rzecznej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony roślin i techniki w Oddziale w Nowej Wsi Rzecznej

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 62505

Nabór został anulowany

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 61176

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Chojnicach

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony roślin i techniki w Oddziale w Chojnicach

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 61143

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Nowym Dworze Gdańskim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: ochrony roślin i techniki w Oddziale w Nowym Dworze Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 61138

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku nr 2

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 55434

Wyniki naboru

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 55357

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

Informatyk

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

informatyk do spraw: obsługi informatycznej urzędu

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 55356

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Nowej Wsi Rzecznej

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Nowej Wsi Rzecznej

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 53525

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 53470

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych i bakteriologicznych w Laboratorium Wojewódzkim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 51033

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 51029

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 50995

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata. (brak ofert)

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 50796

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko:

starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych i bakteriologicznych w Laboratorium Wojewódzkim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 48615

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 48522

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 47720

Lista kandydatek spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w laboratorium do spraw: analiz bakteriologicznych i nematologicznych w Laboratorium Wojewódzkim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 45459

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w laboratorium do spraw analiz bakteriologicznych i mykologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 43152

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdyni

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdyni

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 42350

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Starszy asystent laboratorium do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 42254

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Lęborku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Inspektor do spraw fitosanitarnych i nasiennictwa w Oddziale w Lęborku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 41505

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata - brak ofert.

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 37915

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Główny księgowy

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

Główny księgowy

do spraw: finansów publicznych

w Dziale Finansowym Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 37707

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 36448

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 36442

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Specjalista w Laboratorium Wojewódzkim

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 35985,

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 34123

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 33532

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy inspektor w Oddziale w Lęborku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Lęborku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 33210

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy inspektor w Oddziale w Kościerzynie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Kościerzynie

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 33207

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale Granicznym w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 32589

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Specjalista w laboratorium

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista do spraw: analiz wirusologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 30111

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w laboratorium do spraw analiz bakteriologicznych i mykologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 30110

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Słupsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Słupsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 29691

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 29589

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

INSPEKTOR W DZIALE NADZORU NASIENNEGO

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 27563

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór anulowany

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w laboratorium do spraw: analiz mikologicznych i bakteriologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 27473

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Dziale Nadzoru Nasiennego

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko
inspektor do spraw: nasiennictwa w Dziale Nadzoru Nasiennego

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 26045

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

 

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Malborku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Malborku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 25549

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Nabór zakończony bez wyłonienia kandydata.

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw nasiennictw w Oddziale w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 24208

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Starszy asystent w laboratorium

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

starszy asystent w laboratorium do spraw: analiz mikologicznych i bakteriologicznych w Laboratorium Wojewódzkim w Pruszczu Gdańskim

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 22989

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Bytowie

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Bytowie

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 22157

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

Pliki do pobrania

Inspektor w Oddziale w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
inspektor do spraw fitosanitarnych w Oddziale w Gdańsku

Numer ogłoszenia w BIP KPRM: 15715

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wyniki naboru

 

Pliki do pobrania

Rejestr zmian
Podmiot publikujący: PIORIN
Osoba publikująca informację: Paweł Krause
Data publikacji informacji: 15.10.2014 11:15
Data aktualizacji informacji: 20.03.2015 15:51
Sprawdź historię zmian
Zgłoś błąd