22 Marca 2023

ZIEMNIAK POD KONTROLĄ Drukuj

ZIEMNIAK POD KONTROLĄ

Bakterioza pierścieniowa ziemniaka to groźna choroba kwarantannowa wywołana przez bakterie Clavibacter sepedonicus (Cs), przysparzająca ogromne  problemy  w produkcji i przetwórstwie ziemniaka. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa wdraża procedury fitosanitarne, diagnostyczne oraz administracyjne stosowane przy realizacji zadań związanych z wykrywaniem ognisk tych chorób w miejscach produkcji, oraz ich likwidacją.

W ostatnim czasie jest coraz więcej wykryć ww. agrofaga kwarantannowego w pobieranych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku próbach bulw ziemniaka. Porażone lub podejrzane o porażenie przez agrofaga kwarantannowego dla Unii bulwy ziemniaka powinny być poddane procesowi przerobu, który zapewni zniszczenie tego szkodnika.

Inspektorzy WIORiN w Gdańsku Oddział w Gdańsku przeprowadzili kontrolę podmiotu zamierzającego podjąć działalność w zakresie przemysłowego przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów porażonych, lub podejrzanych o porażenie przez agrofaga kwarantannowego dla Unii. Podczas kontroli inspektorzy zwrócili szczególną uwagę na to, co dzieje się z odpadami np. z obierkami po obróbce ziemniaka, jakie będą stosowane środki do dezynfekcji po zakończeniu procesu i czy produkt końcowy spełnia określone wymagania. Ponadto kontrolujący przeanalizowali proces technologiczny stosowanej metody przerobu ziemniaków oraz sprawdzili bezpieczeństwo fitosanitarne na poszczególnych etapach. Na podstawie zebranych informacji Wojewódzki Inspektor:

  1. zezwala w drodze decyzji na wykonywanie działalności w przypadku kiedy stwierdzi, że stosowane przez podmiot metody przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów zapewniają zniszczenie agrofaga, 
  2. wydaje zakaz wykonywania działalności w drodze decyzji, w przypadku kiedy stwierdzi, że stosowane przez podmiot metody przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów nie zapewniają zniszczenia agrofaga, do czasu zapewnienia przez ten podmiot, że metody stosowane do przetwarzania roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów zapewnią zniszczenie agrofaga.

  

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). PIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności