22 Marca 2023

WODA DAREM ŻYCIA Drukuj

22 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wody. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku. Tegoroczny Światowy Dzień Wody obchodzony pod hasłem „PRZYSPIESZAMY ZMIANY” ma na celu uświadomić ludzi o panującym kryzysie związanym z wodą i kanalizacją.  Woda ma wpływ na nas wszystkich, dlatego wszyscy musimy podjąć działania.

 

Obchodzone corocznie Święto ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. Związane jest to nie tylko z problemem w życiu codziennym, ale także z zagrożeniem śmiertelnymi chorobami ludzi, zwierząt oraz całej przyrody.

Ideą obchodów jest uświadomienie nam wszystkim jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów oraz jak bardzo często jest marnotrawiona.

 

Woda przenosi wiele niechcianych bakterii w tym Ralstonia solanacearum (wywołująca groźną  chorobę kwarantannową ziemniaków zwaną śluzakiem). Szkodliwość tej groźnej bakterii polega na łatwym rozprzestrzenianiu się wraz ze skażoną wodą lub żywicielskimi roślinami dzikorosnącymi. Postępowanie po wykryciu jej jest bardzo trudne i długotrwałe ze względu na brak dostępnych środków chemicznych, możliwość przeżywania bakterii w glebie i na innych rodzajach materiałów. Dlatego ważne jest podejmowanie działań profilaktycznych na wszystkich etapach produkcji i obrotu ziemniakami, a woda wykorzystywana do nawadniania, zraszania, czy opryskiwania roślin powinna być pobierana z ujęć nieporażonych.

 

W celu wyeliminowania zagrożenia inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku dwa razy w roku pobierają próby wody z wód powierzchniowych i z oczyszczalni miejskich oraz raz w miesiącu próby pochodzące z oczyszczali ścieków z zakładów przetwórczych do badań laboratoryjnych pod katem występowania bakterii.

 

Więcej informacji na temat bakterii Ralstonia solanacearum na stronie internetowej http://piorin.gov.pl/publikacje/ulotki/

Źródło zdjęć: https://www.gov.plhttps://www.unicef.org,

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). PIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.