22 Grudnia 2022

WARSZTATY NAUKOWE DLA PRACOWNIKÓW PIORiN Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

W dniu 16 grudnia br. inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Pani Alicja Cholewiusz, Pani Olga Żachowska i Pan Piotr Pajewski wzięli udział  w szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy w Skierniewicach. Warsztaty dotyczyły warunków i trybu wprowadzania  do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin na podstawie przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu oraz nowej legislacji wynikającej z rozporządzenia 2019/1009 w sprawie produktów nawozowych UE. Uczestników szkolenia powitała prof. dr hab. Jadwiga Treder, Kierownik Zakładu Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych Instytutu Ogrodnictwa-PIB. Szkolenie było zorganizowane na wysokim poziomie zarówno organizacyjnym jak też merytorycznym. Wykłady poprowadził dr hab. Paweł Wójcik, prof. IO-PIB., na temat:,,Nawozy i środki wspomagające uprawę roślin: warunki i tryb wprowadzania do obrotu na podstawie prawa krajowego” oraz „Kategorie produktów nawozowych, ich charakterystyka oraz wymagania jakościowe w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009, II‘’. W ramach warsztatów przybliżono wiedzę z zakresu nawozów nieorganicznych, wapnujących oraz nawozów organicznych i biostymulatorów. Na zakończenie szkolenia był czas na dyskusje i podsumowanie spotkania.

Źródło zdjęć: http://www.inhort.pl, pracownicy WIORiN w Gdańsku.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności