28 Listopada 2022

SZKOLENIE Z DZIAŁU OCHRONY ROŚLIN I NAWOZÓW Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

    W dniu 23.11.2022 r. w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku odbyło się szkolenie wewnętrzne dotyczące prawidłowego dokumentowania i prowadzenia kontroli w zakresie wprowadzania do obrotu, stosowania środków ochrony roślin, nadzoru nad systemem badań sprzętu do stosowania środków ochrony roślin oraz szkoleniami w zakresie środków ochrony roślin.

 

Szkolenie przeprowadzone zostało w formie hybrydowej przez pracowników Działu Ochrony Roślin i Nawozów WIORiN w Gdańsku: Pana Grzegorza Drozdowskiego – Kierownika Działu, Panią Martę Charko oraz Panią Alicję Cholewiusz. Poruszone tematy dotyczyły wybranych zagadnień prawnych – Zarządzenia GIORiN, m.in. procedury przeprowadzania kontroli w zakresie środków ochrony roślin, procedury postepowania w sprawach nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, pobierania próbek na pozostałości środków ochrony roślin ze stref ochronnych oraz interpretacji wyników. W trakcie szkolenia omówiono przykłady prawidłowego sporządzania protokołów kontroli, oraz pobierania próbek ze stref ochronnych. 

Z dużym zainteresowaniem wysłuchano wykładu prezentowanego przez p. Annę Szulfer (Oddział Kościerzyna), i p. Martę Charko (DORiN) związanego z udziałem w szkoleniu na temat integrowanej ochrony roślin (IPM) w ramach projektu „Better Training For Safer Food”, które miało miejsce w Atenach. Więcej informacji z odbytego szkolenia BTSF w aktualnościach wojewódzkich poniżej. 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl

 


lista aktualności