01 Lutego 2023

Posiedzenie Zespołu Porejestrowego Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

W dniu 24 stycznia br. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego. Obrady prowadził Przewodniczący Zespołu Pan Jarosław Kapiszka, Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karzniczce.  W obradach uczestniczył Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Andrzej Kania, który pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Pomorskiego Zespołu.

       Na posiedzeniu ustalano listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) na 2023 rok dla  roślin ozimych (kolejno dla poszczególnych gatunków), listę odmian zalecanych do uprawy na obszarze województwa (LOZ) oraz doboru odmian do doświadczeń PDO na 2023 rok dla roślin jarych (obu kwestie łącznie kolejno dla poszczególnych gatunków) oraz omówiono aktualne wyniki doświadczeń PDO w województwie dla ziemniaka, rzepaku ozimego, gatunków bobowatych i kukurydzy oraz listę odmian zalecanych do uprawy tych roślin na obszarze województwa (LOZ).

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl


lista aktualności