31 Stycznia 2023

PIORiN Z FACHOWĄ WIEDZĄ DO ROLNIKÓW Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

W dniu 20 stycznia br. pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku, Pani Monika Kowalczyk Z-ca Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa i Pani Joanna Swajda-Szewczyk specjalista z Działu Nadzoru Nasiennego wzięły udział  w szkoleniu zorganizowanym przez Gospodarstwo Nasiennie Zbigniew Kaszuba, Debrzno województwo pomorskie. Tematem szkolenia było: „Aktualne wyzwania dla rolników w produkcji roślinnej w nowej Wspólnej Polityce Rolnej”. Z uwagi na dużą wiedzę i doświadczenie pracownicy PIORiN zostali poproszeni o poprowadzenie wykładu na temat „Kluczowe elementy procesu kwalifikacji materiału siewnego zbóż”, który poprowadziły: Pani Joanna Swajda-Szewczyk specjalista z Działu Nadzoru Nasiennego z WIORiN w Gdańsku oraz Pani Irena Gera i Pani Iwona Przybyłek z Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Centralnego Laboratorium w Toruniu. Prelegentki omówiły znaczenie oceny materiału siewnego, która polega na sprawdzeniu, czy materiał siewny spełnia wymagania w zakresie jego wytwarzania lub czy materiał siewny odpowiada określonym wymaganiom w zakresie jakości. W zależności od gatunku roślin i kategorii wytwarzanego materiału siewnego, obejmuje:

  • ocenę polową polegającą na sprawdzeniu, w wyniku dokonania oceny plantacji nasiennej, czy plantacja nasienna spełnia wymagania w zakresie wytwarzania materiału siewnego;
  • ocenę laboratoryjną;
  • ocenę tożsamości i czystości odmianowej;
  • ocenę cech zewnętrznych.

Ponadto wykłady poprowadzili prof. dr hab. Zuzanna Sawińska z Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na temat: ,,Czy zaprawianie materiału siewnego jest niezbędne?”, dr Dariusz Majchrzycki - „DANKO liderem postępu hodowlanego i jakości nasion w Polsce”, dr Jerzy Plewa - „Zielony ład i Krajowy Plan Strategiczny Wspólnej Polityki Rolnej- szanse i wyzwania dla sektora zbóż i roślin oleistych” oraz Jarek Lusting  - „Jakość zaprawiania ma znaczenie, a to dopiero początek”.

Zaproszeni rolnicy mogli pogłębić swoją dotychczasową wiedzę oraz doświadczenie z zakresu materiału siewnego zbóż.                                     

 

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności