16 Marca 2023

Monitoring pojawu chowaczy łodygowych - nieodzownym elementem ochrony roślin Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

      Już w pierwszej dekadzie marca, gdy temperatura przekroczy 4°C na polach pojawiają się pierwsze oznaki budzącej się do życia roślinności. Widać też owady latające, w tym te szkodliwe. Ruszenie wiosennej wegetacji na uprawach rzepaku ozimego to początek żerowania chowaczy łodygowych (gatunek chrząszczy z rodziny ryjkowcowatych). Najwcześniej wylatuje z zimowych kryjówek chowacz granatek, następnie po kilku cieplejszych dniach pojawia się chowacz brukwiaczek, a na końcu chowacz czterozębny. Owady te są fitofagami roślin z rodziny krzyżowych. Szkodliwość tych gatunków jest zróżnicowana. Larwy żerują w pędach lub ogonkach liściowych, mogą również żerować w szyjce korzeniowej. Drążąc tunele w łodygach roślin zakłócają przewodzenie wody, soli mineralnych i asymilatów. Rzepak słabiej rośnie i często zamiera. Bezpośrednio osłabiają wzrost i rozwój roślin, a uszkodzenia sprzyjają infekcjom patogenów chorobotwórczych (np. grzybów). Zwiększają także podatność roślin na wyleganie. Nalot chowaczy łodygowych na plantacje rzepaku można łatwo przeoczyć. Dlatego ważny jest systematyczny monitoring ich nasilenia w celu ustalenia optymalnego terminu zwalczania tych groźnych szkodników  (zanim samice złożą jaja). Łatwa i dostępna dla każdego jest metoda „żółtych naczyń” zwabiających szkodniki. Inną metodą również wykorzystującą barwę jako czynnik wabiący, jest ustawienie żółtych tablic lepowych. Najprostszą, ale i najmniej dokładną metodą monitoringu jest lustracja wzrokowa, sprawdzająca się szczególnie przy niskiej liczebności szkodników na plantacji.

Żródło zdjęć: www.syngenta.pl; https://agroprofil.pl/, https://www.tygodnik-rolniczy.pl, https://www.procam.pl/

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). PIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl


lista aktualności