24 Marca 2023

Bonsai z Japonii Drukuj

treść komunikatu w postaci dźwiękowej:

 

W dniu  21.03.2023 r. inspektorzy WIORiN w Gdańsku Oddział Graniczny w Gdańsku przeprowadzili graniczną kontrolę fitosanitarną niezwykle rzadkiego towaru, jakim były drzewka liściaste Bonsai pochodzące z Japonii. Towar do kontroli zgłoszony został za pomocą systemu TRACES, służącego do obsługi importu i eksportu m.in. towarów pochodzenia roślinnego.

 

Przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych, stanowią, że każda przesyłka towarów pochodzenia roślinnego, regulowanych na podstawie przepisów fitosanitarnych UE, musi być zaopatrzona we wspólny zdrowotny dokument wejścia (Common Health Entry Document), w skrócie nazywany dokumentem CHED-PP. Podmiot odpowiedzialny za przesyłkę - drzewka Bonsai, wypełnił elektronicznie w systemie TRACES pierwszą część dokumentu CHED-PP, udzielając niezbędnych informacji do natychmiastowej i kompletnej identyfikacji przesyłki oraz jej przeznaczenia. Dokument ten jest jednocześnie zgłoszeniem przesyłki do granicznej kontroli fitosanitarnej.

 

Na wstępie Inspektorzy Oddziału Granicznego przeprowadzili kontrolę dokumentów, polegającą na sprawdzeniu czy do roślin dołączone zostały wymagane dokumenty (świadectwo fitosanitarne) i czy dane zawarte na świadectwie fitosanitarnym są prawidłowe.  Po stwierdzeniu poprawności dokumentów towarzyszących przesyłce, kolejne etapy kontroli fitosanitarnej, czyli kontrolę identyfikacyjną oraz bezpośrednią, inspektorzy przeprowadzili na terenie terminala portowego Baltic Hub / DCT GDAŃSK.

 

Kontrola dokumentów zawsze przeprowadzana jest w wyznaczonym punkcie wwozu. Pozostałe etapy, tj. kontrola tożsamości lub kontrola zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, podlegających granicznej kontroli fitosanitarnej, może być przeprowadzana w miejscach innych, niż punkty wwozu, jeśli są one zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

 

Skontrolowanych zostało w sumie 13 gatunków, większość z uwagi na porę roku i czas transportu, była w stanie bezlistnym. W przesyłce znajdowały się między innymi: Rhododendron indicum – Różanecznik indyjski, Crataegus cuneata – Głóg japoński, Enkianthus perulatus – Enkiant woreczkowaty, Chaenomeles sinensis – Pigwowiec chiński, Celastrus orbiculatu – Dławisz okrągłolistny, Kadsura japonica – Kadsura, Nandina dometica – Niebiański bambus.

 

Zarówno kontrola identyfikacyjna, potwierdzająca zgodność towaru z zapisami w świadectwie fitosanitarnym, jak i kontrola bezpośrednia, podczas której sprawdzano stan fitosanitarny towaru, nie wykazały nieprawidłowości, dzięki czemu przesyłka została wpuszczona na terytorium Unii Europejskiej.

 

Podczas dwóch ostatnich etapów, z uwagi na delikatność oraz znaczną wartość kontrolowanego towaru, obecny był właściciel przesyłki.

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019, poz. 1231 z późn. zm.). PIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej piorin.gov.pl.


lista aktualności