13 Czerwca 2024

AGROFAG PODLEGAJĄCY OBOWIĄZKOWI ZWALCZANIA Drukuj

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zapobiega występowaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów szkodliwych występujących również w uprawach tytoniu. Negatywne skutki powodowane przez organizmy szkodliwe w uprawach tej rośliny można ograniczać, między innymi poprzez stworzenie roślinie uprawnej odpowiednich warunków wzrostu i rozwoju. Profilaktyka pełni bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu wszystkim organizmom szkodliwym, dlatego właśnie inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony roślin i Nasiennictwa w Gdańsku Oddział w Kwidzynie w dniu 10.06.2024 r. na polu uprawnym tytoniu przeprowadzili lustrację oraz pobrali próby liści tytoniu, odmiany Burley do monitoringowych badań laboratoryjnych na obecność organizmu kwarantannowego Tobacco ringspot  virus (wirus pierścieniowej plamistości tytoniu).

Ten groźny agrofag podlegający obowiązkowi zwalczania wywołuje zróżnicowane objawy chorobowe w zależności od rośliny żywicielskiej. Na liściach tytoniu pojawiają się pierścieniowe plamy i smugi. 

Na obszarze swojego występowania wirus wywołuje szkody na różnych roślinach żywicielskich. Do największych zalicza się szkody w uprawach soi, gdzie może dochodzić do strat w plonach sięgających nawet do 100 %.

Wektorem wirusa są nicienie należące do gatunku zbiorowego Xiphinema americanum sensu lato (sztylak amerykański), które przenoszą go w obrębie uprawy.

Na większą odległość przenoszony wraz z roślinami do sadzenia gatunków żywicielskich, materiałem do szczepienia, nasionami a także w przewożonej glebie i podłożu.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/piorin/publikacje

 

 

 

Wszelkie treści zamieszczone na tej stronie internetowej (teksty, zdjęcia itp.) podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2022, poz. 2509). GIORiN wyraża zgodę na wykorzystanie całości lub części powyższej informacji, pod warunkiem podania źródła i odnośnika do adresu strony internetowej www.piorin.gov.pl.


lista aktualności