30 Listopada 2023

Profilaktyka w walce z bakterią…

Bakteria Ralstonia solanacearum (wywołująca groźną chorobę kwarantannową ziemniaków zwaną śluzakiem) może rozprzestrzeniać się w środowisku wodnym. Na ziemniakach objawy śluzaka mogą pojawić się dopiero po kilku latach przy odpowiednim stopniu...
więcej
30 Listopada 2023

Eksport kłód do Chin

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem w województwie pomorskim cieszy się eksport kłód drewnianych do Chin. Zadanie to realizuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Aby towar mógł legalnie opuścić RP, inspektorzy sprawdzają wniosek...
więcej
30 Listopada 2023

PRZEMIESZCZANIE ZIEMNIAKÓW DO KRAJÓW UNII

Ziemniaki wyprodukowane w Polsce i przemieszczane do innych państw członkowskich Unii Europejskiej muszą być bezwzględnie zaopatrzone w zaświadczenie potwierdzające, że w wyniku przeprowadzonych badań laboratoryjnych, nie stwierdzono występowania...
więcej
30 Listopada 2023

EKOLOGIA

Rolnictwo ekologiczne jest to produkcja roślinna i zwierzęca, łącząca najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej a także ochronę zasobów naturalnych. Istotne w nim jest stosowanie środków pochodzenia...
więcej
24 Listopada 2023

ZDROWE KWIATY W KWIACIARNIACH

Inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadzają kontrole polegające między innymi na weryfikacji przestrzegania wymogów określonych w przepisach unijnych dotyczących zdrowia roślin tj. Rozporządzenia Parlamentu...
więcej
24 Listopada 2023

INSPEKTORZY WIORiN NA SZKOLENIU z Podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin

Kiedy otrzymaliśmy zaproszenie od Państwowego Instytutu Badawczego w Skierniewicach na szkolenie dotyczące „Podstaw diagnostyki sprzętu do stosowania środków ochrony roślin” wiedzieliśmy, że 16 listopada nie może zabraknąć pracowników Państwowej...
więcej
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15