Logo Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Z dniem 14 marca 2020 r. zmieniły się zasady sygnalizacji wystąpienia agrofagów szkodliwych. 

 

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2020 r., poz. 424) zwiększyła nadzór Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa nad agrofagami kwarantannowymi, ograniczając jednocześnie pozostałe zadania w obszarze niskiego zagrożenia fitosanitarnego do prowadzenia kontroli nad występowaniem agrofagów niekwarantannowych dotychczas niewystępujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Wobec powyższego, wyłączony został Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów (dotychczas dostępny pod adresem: https://piorin.gov.pl/sygn/start.php). 

 

Sygnalizacja występowania wybranych organizmów szkodliwych realizowana jest jednak nadal w ramach Programów Wieloletnich Instytutów:

 

1. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu w serwisie prowadzonym przez ten Instytut: Platforma Sygnalizacji Agrofagów (https://www.agrofagi.com.pl/).

 

 

2. Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach w serwisie HortiOchrona (http://hortiochrona.inhort.pl/).

 

 

Zgłoś błąd