07 Lutego 2023

ROLNIKU PAMIĘTAJ - SZKOLENIA I SPRAWNY OPRYSKIWACZ PODSTAWĄ BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku przypomina, że podstawą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin jest sprawny sprzęt oraz okresowy udział wszystkich producentów w szkoleniach z zakresu środków ochrony roślin. Okres zimowy i wczesno wiosenny jest znakomitą okazją do uzupełnienia braków w tym zakresie.

         Jednostki organizujące szkolenia w tym czasie prowadzą intensywną działalność organizując szkolenia na terenie całego województwa, we wszystkich powiatach. Programy tych szkoleń uwzględniają wszystkie istotne zagadnienia dotyczące integrowanej ochrony roślin, środków ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. Wszyscy uczestnicy  szkoleń oprócz zdobytej wiedzy uzyskują także zaświadczenie o ukończeniu szkolenia – ważne przez 5 lat.

         Warto też zadbać o sprawność techniczną sprzętu wykorzystywanego do stosowania środków ochrony roślin. Trzeba pamiętać, że opryskiwacz wykorzystywany do prowadzenia zabiegów środkami ochrony roślin powinien być okresowo kalibrowany (przez samego producenta) oraz poddany badaniom sprawności technicznej w jednej z upoważnionych stacji kontroli opryskiwaczy działających na terenie województwa (po upływie 5 lat od jego nabycia, a kolejne badania co 3 lata). Właściwa dbałość o sprzęt pozwala na prawidłową i precyzyjną aplikację środków ochrony roślin oraz na bezpieczną pracę dla operatora sprzętu i dla środowiska. Należy też pamiętać, że zastosowanie chemicznej ochrony powinno być poprzedzone działaniami monitoringowymi w uprawie oraz podparte odpowiednim doradztwem.

         Pamiętaj nieprawidłowo stosowane środki ochrony roślin mogą być przyczyną braku oczekiwanego efektu lub nawet zniszczenia chronionych upraw.

         Warto też przypomnieć, że obowiązująca ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, zobowiązuje wszystkich posiadaczy gruntów lub obiektów w których są wykonywane zabiegi z zastosowaniem środków ochrony roślin przez użytkownika profesjonalnego, do przechowywania przez okres 3 lat dokumentacji dotyczącej wykonywanych zabiegów.


lista aktualności